Fareli köyün kavalcısı -masalı
Renkli Dünya Çocuk Klasiklerinden Fareli Köyün Kavalcısı
31/07/2017
Mesnevi’den Hz.Yusuf’a Hediye
03/08/2017

Mesnevi’den Müthiş Çalgıcı ve Hz.Ömer hikayesi,Hz. Ömer’in halifeliği zamanında müthiş cenk çalan bir çalgıcı vardı. Yaşı ilerleyip ihtiyarlayınca sesinin güzelliği kayboldu, beli büküldü ve itibardan düştü.
Artık kimse onu davet etmiyor ve para kazanmıyordu. Üstelik biriktirdiği paralar da tükenmiş, bir parça ekmeğe muhtaç hale gelmişti.

Çaresizlik insana “Allah” dedirtir ya, bu çalgıcı da elleri­ni açarak:

“Ya Rabbi, bunca zamandır Sana isyan edip durduğum halde rızkımı verdin. Şimdi kazanç yolum kapandı, kazan­dıklarım da bitti. Artık çengi Senin için çalacağım” dedi ve çengi alıp mezarlığa gitti, dertli dertli bir hayli çaldıktan sonra, çengi yastık yapıp uyudu.

O sırada Hz. Ömer’i de uyku tutmuş ve öğle uykusuna yatmıştı. Rüyasında bir ses ona şöyle dedi:

“Ey Ömer, mezarlıkta mübarek bir kulumuz var, bey-tü’1-maldan 700 dinar götürüp vererek onu ihtiyaçtan kurtar.”

Hz. Ömer, bu sesin heybetinden irkilerek uyandı. He­men beytü’1-mala koştu ve 700 dinar alıp doğruca mezarlı­ğa gitti. Aradı taradı, fakat halen uyumakta olan ihtiyar çalgıcıdan başka kimse yoktu. Onun böyle bir ikrama lâyık olabileceğine ihtimal vermediğinden yeniden mezarlığı dolaştı. Fakat kimsecikler yoktu.
Bunun üzerine “Allah’ın gizli velileri vardır, belki de ih­tiyaçtan kurtarmam bana bildirilen mübarek kul bu çalgıcıdır” diye düşünerek gelip yanına oturdu.

Çalgıcı uyandığında Hz. Ömer’i yanı başında görünce hem şaşırdı, hem de korktu. Hz. Ömer:

“Korkma, sevin. Sana Allah’ın emriyle 700 dinar getir­dim. Bunları alıp ihtiyaçların için kullan. Bitince de yine gel, sana yardımcı olacağım” dedi.
Gördüğü rüyayı anlattı ve parayı çalgıcının kucağına bı­rakıp yanından ayrıldı.

Çalgıcı çok utandı. Mahcubiyetinden gözleri yaşlarla doldu. Allah’tan uzak yaşadığı yıllara bin pişman olmuştu. Çengini yere vurup parçaladı ve tövbe etti. Artık kalan öm­rünü Allah yolunda değerlendirecekti.

Bizi takip edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pinterest
Instagram
Telegram
VK
WhatsApp
Snapchat