Sağır duymaz
Mesneviden Sağır Duymaz Uydurur
15/08/2017
Su sesi ve duvar
Mesnevi’den Suyun Sesi
17/08/2017

Bir gün bir sivrisinek, Yemen Ülkesinin padişahı Pey­gamber Süleyman’ın huzuruna çıkarak, şöyle içini döküp, yalvardı:
“Ey, insanların ve cinlerin sultanı, ey bütün yaratıklara, suya, ateşe, rüzgâra hükmeden Süleyman… Senin adaletin dünyaya yayıldı… Kurt, kuş, balık senin adaletine sığındı… Bize de insaf ve merhamet denizinden ihsanlar var… Hak ve hukukumuzu koru.. Çok perişanız, ne bağdan nasibi­miz var, ne gül bahçesinde rahat bir seyranımız… Sen za­yıflara, çaresizlere imdat edersin… Bizi bu dertten kur­tar…”

Süleyman, parmağı üzerine konan, gözü yaşlı sivrisine­ğe sordu:
“Söyle… Kimden şikâyet ediyorsun?. Bizim zamanımız­da zalim var mı ki, sana zulmetsinler, senin hakkını yesin­ler?..”

Sivrisinek, boynunu bükerek cevap verdi:
“Benim şikâyetim rüzgârdan… O, bize çok zulmedi­yor… Onun yüzünden huzurumuz, rahatımız yok… Nereye gitsek, bizi bir saman çöpü gibi alıp atıveriyor…”
Süleyman:
“Ey güzel sesli sivrisinek… Allah bana “Hasım hazır ol­madıkça, kimsenin şikâyetini dinleme…” diye emir buyur­du. İki hasım, hazır bulunmazsa, hâkim haklı haksız kim­dir, nasıl bilebilir. Haydi git, hasmını al Öyle gel…” diye emretti.
Sivrisinek:
“Sözün doğru, fakat o da senin emrinde… Emrediniz de buraya gelsin…” dedi.
Bunun üzerine Süleyman rüzgâra seslendi:
“Ey seher yeli, sivrisinek zulmünden şikâyet ediyor. Gel, hasmının karşısına geç, cevap ver ona..”

Rüzgâr bu emir üzerine, eserek geldi. Fakat sivrisineği yerinde bulabilirsen bul!..
Süleyman ardından.
“Aa, sivrisinek, nereye?” dedi. “Dur, gitme de ikinizi dinleyip hükmümü vereyim…”
Sivrisinek kaçarken cevap verdi:

“Padişahım, benim yokluğum, onun varlığı… O gelince ben nasıl durabilirim… Benim kökümü kazıyan o…”

Bizi takip edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pinterest
Instagram
Telegram
VK
WhatsApp
Snapchat