çivi
Mesneviden Ahmaktan Kaçan Hz.isa’nın Hikayesi
04/07/2017
Evlat
Mesneviden Hayırsız Evlat Hikayesi
04/07/2017

Bir adam devamlı “Allah Allah” diye zikreder ve bu zi­kirden dolayı ağzı bal yemişçesine tatlanırdı.

Şeytan böyle insanlarla çok uğraşır ve onları huzurdan uzaklaştırmak ister ya, bir gün de bu adama gelip:
“Durmadan ‘Allah Allah dediğin halde bir kerecik ol­sun Allah sana karşılık vermedi. Hiç ‘Lebbeyk kulum’ sözünü duydun mu? Demek ki Allah senin zikrini kabul et­miyor ve zikretmeni istemiyor. Niçin sen hâlâ utanmadan, ‘Allah Allah’ demeyi sürdürüyorsun?” diyerek adamı vaz­geçirmeye çalıştı.
Adam da şeytanın bu vesvesesi üzerine utandı, sıkıldı ve zikri bıraktı. Allah’ın kendisine Önem vermediğini düşünüp gönlü kınk bir halde yattı uyudu.
Rüyasına Hz. Hızır girdi ve ona:
“Neden yaptığın güzel işi terk ettin, Allah Allah demek­ten vazgeçtin?” diye sordu.
Adam:
“Yaptığım onca zikre karşılık verilmeyince Allah’ın bu­na razı olmadığını düşündüm ve tamamen kapıdan kovul­maktan korktum.”
Bunun üzerine Hz. Hızır:
“Senin ‘Allah’ demen, Allah’ın sana ‘Lebbeyk kulum’ diye karşılık vermesi sayılır. Allah isminin zikrini herkese nasip eder mi?” diyerek adamı şeytanın tuzağına düşmek­ten kurtardı.
Bizi takip edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pinterest
Instagram
Telegram
VK
WhatsApp
Snapchat